Elke werkwijze wordt op maat gemaakt voor jouw project. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever bied ik een pakket aan. 
Een pakket wordt altijd aangeboden na een kennismakinggesprek. Zo weten wij wat we van elkaar kunnen verwachten, elkaar kunnen vragen en voor elkaar kunnen betekenen.

Belangrijk is dat jij als opdrachtgever wordt ontzorgt, maar wel op de hoogte blijft van de gang van zaken. Zo ben jij minder tijd, maar niet de grip, kwijt. Ons gezamenlijke doel is het project vlot te doorlopen waarbij zo min mogelijk weerstand ontstaat door tijdsverlies, onwetendheid, dubbel werk, een geïrriteerde of onwetende omgeving. Een positieve omgeving betekent een goed visitekaartje. Een goede blijvende indruk zorgt voor meer draagvlak en goede afronding van het project!
Vragen over de inhoud of precieze aanpak van de diensten, beantwoord ik graag. 

Diensten

Een overzicht van de meest voorkomende diensten:

Stakeholderanalyse
|Issuemanagement|
Omgevingsscan

Vooraf wordt in kaart gebracht welke personen en partijen betrokken (kunnen) zijn met het project. Hier vandaan bekijk ik op welke manier de communicatie met deze partijen wordt inzet en op welke issues al kan worden geanticipeerd. Deze scan is de basis voor de eerste contacten met de omgeving.

Omgevingscommunicatie

Externe communicatie loopt altijd via mij. Daardoor wordt er geen gespreide of dubbele informatie naar buiten gebracht. Ik zorg voor het tijdig informeren van de juiste interne en externe doelgroepen (stakeholders) op een daarbij passende wijze.

Denk hierbij aan de inzet van brieven, een eigen projectpagina op deze site en het gebruik van De BouwApp en persoonlijk contact.

Meldingen
|Klachten|
Opmerkingen

Ik ben het vaste aanspreekpunt voor meldingen en verantwoordelijk voor de afwikkeling van deze meldingen. Eén vast gezicht en stem voor de omgeving, die altijd op de hoogte is van de stand van zaken en de connecties direct kan leggen. Een snelle afhandeling zorgt voor een groter draagvlak.

Voortgang waarborgen

Binnen het projectteam ben ik een vast gezicht. Het organiseren van vergaderingen (inclusief notuleren), voortgang waarborgen en actiepunten monitoren horen hier bij.

Ik heb meermaals per week contact met het projectteam om te allen tijde op de hoogte te zijn van de status van de werkzaamheden. Hierdoor kan ik snel schakelen bij vragen en meldingen.

Informatiemomenten |Participatiemomenten|
Draagvlak creëren

Participatie wordt steeds belangrijker en zorgt voor een groter draagvlak. Het voorzien in heldere informatie en het verbinden van de gezichten achter een project met de belanghebbenden is waardevol. Dit realiseren we door een (digitale)bijeenkomst te organiseren waarbij de omgeving / stakeholders om input worden gevraagd of waarbij wij de groep van informatie willen voorzien. 

Draagvlak creëren door middel van gerichte acties.
Wanneer er sprake is van grote overlast kan ik als tegemoetkoming zorgen voor bijvoorbeeld een presentje uit een lokale winkel.

Monitoren tevredenheid

Benieuwd hoe de omgeving het project heeft ervaren? Ik zet graag een tevredenheidsonderzoek uit. De resultaten kunnen worden omgezet in leerpunten voor een volgend traject.

Daarnaast is het ook van belang de interne tevredenheid te peilen. Daarom zet ik, in overleg met de opdrachtgever, een intern tevredenheidsonderzoek uit. Dit heeft als doel om de samenwerking soepel te laten verlopen en even stil te staan bij dat wat goed gaat of nét beter kan.

Is je interesse gewekt? Vraag hier een uitgebreide toelichting op bovenstaande werkzaamheden aan.