Hulst - Het Scharnier, Absdaalseweg

Maandag 26 september start H4A, in opdracht van DNWG, aan werkzaamheden in jouw omgeving. Tijdens deze werkzaamheden worden oude elektrakabels en waterleiding vervangen voor nieuwe. Ook zullen er enkele huisaansluitingen worden vernieuwd. De werken nemen ongeveer tien weken in beslag.