Othene - Aanleg ter voorbereiding fase 4b

AFGEROND | Eind juni starten er werkzaamheden aan de kabels en leidingen in het noordoosten van Othene. Hierbij worden er nieuwe elektrakabel en waterleiding aangelegd ter voorbereiding van de oostelijke uitbreiding van Othene. H4a voert deze werkzaamheden uit in opdracht van DNWG. DNWG is de netbeheerder en heeft de plicht om een kwalitatief net aan te leggen en te onderhouden.