Bergen op Zoom - Antwerpsestraatweg Deel 2

De ondergrondse infrastructuur van de Antwerpsestraatweg is aan vervanging toe. De materialen zijn op, het riool kan het water bij hevige buien niet meer aan en door de toenemende vraag naar energie moeten de kabels en leidingen worden aangepast. Daarom wordt de Antwerpsestraatweg tussen de Stalenbrug en de Olympialaan heringericht. Deel 1 van de Antwerpsestraatweg wordt momenteel onder handen genomen.

Deze pagina gaat over het tweede deel van deze reconstructie. De projectpagina voor deel 1 (Erasmusstraat - Stalenbrugstraat) vind je hier.

 

Definitief ontwerp 

Bekijk hier onder het definitieve ontwerp voor de Antwerpsestraatweg Deel 2.

 

Momenteel zijn we bezig om een planning op te stellen voor de uitvoering. De uitvoering start sowieso niet voor de zomer 2024.

BOZ Antw Deel 2 001077 T 6 04 DO Bovengrondse Inrichting
PDF – 1,5 MB 71 downloads

Verwerkte reacties naar aanleiding van het voorlopig ontwerp in 2023.⬇️

Bedankt om jouw ervaring te delen!

De gemeente Bergen op Zoom voert de werkzaamheden niet zo maar uit. We werken toe naar een ontwerp waarbij alle belangrijke aspecten zijn opgenomen. Door goed contact met gebruikers van het gebied te combineren met kennis van nu weten we hoe de inrichting van het gebied er uit gaat zien. Welke verbeteringen voeren we door? Wat laten we zoals het is en welke wensen zijn er uit de omgeving? Dat zijn vragen die de komende maanden zijn gesteld. Vanuit de gemeente is samenwerking gezocht met de ondernemers en gebruikers van het gebied. De voortgang van deze samenwerking delen we op de BouwApp.

Een eerste stap in deze samenwerking was het verzamelen van kennis uit de directe omgeving. Om die kennis op te doen, is gedurende december 2022 en januari 2023 een (digitale) vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst bestond uit vragen over de huidige inrichting én vroeg wat men vond van eventuele nieuwe situaties. De antwoorden helpen ons bij het schetsen van een toekomstbeeld van de straat.

 

Het eerste ontwerp is gereed

[maart 2023] Het eerste ontwerp hebben we met de omgeving gedeeld. Op woensdag 15 maart kon iedereen die wilde de plannen bekijken en vragen stellen aan de projectleider en omgevingsmanager. De input wordt momenteel verwerkt en na de zomer delen we het definitief ontwerp.

 

Let op: De BouwApp zoals hier onder is enkel om de laatste berichten te kunnen lezen, en biedt geen mogelijkheid om het project te volgen. Wil je het project op de voet volgen en dus meldingen te ontvangen? Dan moet je eerst De BouwApp  downloaden in de apple of google appstore.