Voortgang project 2023

In 2023 is achter de schermen veel tijd gestoken in het ontwikkelen van een plan voor de kademuren. Zowel voor het (technisch) herstel van de kademuren als voor de subsidiemogelijkheden blijven wij in gesprek met de
betrokken belangenorganisaties en het bewonerscomité van de Noord- en Zuidzijde Haven. Zoals ook eerder toegezegd
zullen wij daar waar mogelijk kansen benutten. Qua planning is voor deze fase dan ook rekening gehouden met
omgevingsparticipatie.

Het verdiepende vervolgtraject vergt extra benodigde tijd. Dit vloeit voort uit de opdracht voor een verdiepende uitwerking
van niet één, maar meerdere herstelscenario's met aanvullende opties voor klimaatadaptatie, duurzaamheid en
vergroening. Tevens moet rekening gehouden worden met een (extra) besluitvormingsproces uw gemeenteraad (in totaal
circa twee tot drie maanden extra ten opzichte van oorspronkelijke planning).
Na positieve besluitvorming kan direct het aanbestedingstraject opgestart worden voor de

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.