Verkeerstellingen

Noordzijde Haven

Tellingen

Snelheden

Zuidzijde Haven

Tellingen

Snelheden

Gedurende twee weken in november 2021(4-19 november) is met tellussen de verkeersintensiteit gemeten. De uitslag bracht geen onverwachte zaken aan het licht.

De gemiddelde aantallen voertuigpassages per weekdag liggen op beide kades dicht bij elkaar, en ook op zaterdagen blijft dit in de buurt van het gemiddelde.

Het aandeel van zwaar verkeer loopt op beide kades wel wat uiteen, op NZ haven is dat 3,9%, en op de ZZ haven is dat 0,9%. Waarschijnlijk is de aanvoerroute van zwaar verkeer voornamelijk over andere toegangswegen, bijvoorbeeld het Wagenplein. Het verbeteren van de aanvoerroute over de Moeregrebstraat is niet wenselijk, ook bezien vanuit het plan de intensiteit van de Westersingel af te lagen.

De gemeten snelheden blijven ruim onder de maximum snelheid. Op NZ haven is de gemiddelde snelheid 33 km/u, en op ZZ haven is dat 27 km/u.

Die gemiddelde snelheid zegt nog niet zoveel. Veelzeggender is een andere snelheidswaarde, de V85. Dit is de snelheid waaraan 85% van het verkeer zich houdt.

Voor de NZ haven is dit 41 km/u, en voor de ZZ haven is dit 34 km/u. Dat toont gelijk ook aan dat van het verlagen van de maximum snelheid op de kades weinig effect wordt verwacht.

Dit zegt uiteraard niets over het introduceren van een maximum snelheid in het gebied Havenkwartier. Deze suggestie is al meerdere malen gedaan, en wordt meegenomen in de inrichtingsvoorstellen van het gehele gebied tussen Westersingel en Rijtuigweg. De recent geplaatste gewichtsbeperking aan beide kades is bedoeld als aanvullende maatregel om de kademuren te ontlasten en de stabiliteit te verbeteren.

Voor een blijvende maatregel op de lange termijn wordt een verkeersbesluit voorbereid, daarvoor worden ook de vervoersbehoefte met de ondernemers in het Havenkwartier besproken. Voor de herstelde kademuren is een verdere gewichtsbeperking van het verkeer niet noodzakelijk.