Bergen op Zoom - Oude Binnenhaven

Volg het project op De BouwApp

Let op: De BouwApp zoals hier onder is enkel om de laatste berichten te kunnen lezen, en biedt geen mogelijkheid om het project te volgen. Wil je het project op de voet volgen en dus meldingen te ontvangen? Dan moet je eerst De BouwApp  downloaden in de apple of google appstore. Om de berichten van de BouwApp op deze pagina te lezen, kan het zijn dat je eerst op 'akkoord' moet klikken in onderstaande balk.

De Oude Binnenhaven in Bergen op Zoom is in toe aan herstel en onderhoud. Om te voorkomen dat de kade bezwijkt is er momenteel een noodmaatregel in gang gezet; er zijn bigbags geplaatst ter ondersteuning van de muur. Door deze maatregel kan er (voorlopig) weer verkeer over de kade rijden.

 

Op deze pagina vind je al het naslagwerk.

 

De laatste nieuwsbrief, vind je onder het kopje Brieven.

3D opname

Op deze pagina vind je een filmpje in verband met de 3D opname. 

Alphaplan heeft de kademuren van de Oude Binnenhaven in Bergen op Zoom ingescand met de 3D-laserscanner.

De inrichting van de kades, de bestrating en de betonnen palen dateren in opzet uit 1964, toen de Oude Binnenhaven zijn functie voor de scheepvaart verloor en de kade met parkeerplaatsen werd ingericht. Om deze kade in oude stijl te herstellen is OmniformGroup betrokken bij de renovatie.

 

Voortgang project 2023

In 2023 is achter de schermen veel tijd gestoken in het ontwikkelen van een plan voor de kademuren. Zowel voor het (technisch) herstel van de kademuren als voor de subsidiemogelijkheden blijven wij in gesprek met debetrokken belangenorganisaties en het bewonerscomité van de Noord- en Zuidzijde Haven. Zoals ook eerder toegezegdzullen wij daar waar mogelijk kansen benutten. Qua planning is voor deze fase dan ook rekening gehouden metomgevingsparticipatie.

Lees meer »

Brieven

Hier vind je alle gestuurde bewonersbrieven. Handig voor als je de oude hebt weggegooid of nog wat wilt nalezen!

Lees meer »